Pohjoinen pieni toimistomme mahdollistaa hyvän ryhmätyön, jossa tieto liikkuu, luovuudelle on tilaa ja jossa jokaisen suunnittelijan vahvuudet palvelevat kokonaisuutta.

Kati, arkkitehti 

Arkkitehtinä haluan luoda ympäristöömme kauneutta ja selkeyttä. Aidot materiaalit, inhimillinen mittakaava sekä huolellinen toteutus muodostavat perustan ajattomalle rakennustaiteelle. Uskon, että ympäristön harmonia heijastuu myös kokijan sisäiseen maailmaan ja väreilee sitä kautta jokaiselle elämän osa-alueelle. 

Viihtyisän ja omannäköisen kodin suojaan on aina ilo palata. Jokaisen kodin tulisi sisältää pieni ripaus luksusta myös arjen keskellä. Työssäni palkitsevinta on koota ajatuksista ja haaveista kokonaisuus, joka tuntuu heti omalta.

Kati Anglé | arkkitehti | kati.angle@arkkitehtitakkunen.fi | +358 (0) 44 989 7652

Markus, Arkkitehti 

Arkkitehtuuri on osa jokapäiväistä elämäämme, mikä tekee työstäni entistä kiinnostavampaa ja merkityksellisempää. Asiakkaiden toiveiden sekä rakennuspaikan ja määräysten tuomien haasteiden saattaminen eheäksi, kauniiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi tuo minulle tyydytystä työssäni. Itseäni arkkitehtuurissa miellyttävät selkeät linjat, aidot materiaalit, rakennusten luonteva vuoropuhelu luonnon ja ympäristön kanssa sekä mielenkiintoiset ja elämykselliset tilaratkaisut.

Markus Mutanen | arkkitehti | markus.mutanen@arkkitehtitakkunen.fi | +358 (0) 50 536 5437

Meeri, arkkitehti 

Estetiikan näkökulmien pohtiminen on lähellä sydäntäni. Jokaisen ihmisen kauneudentaju on yksilöllinen – elämän kokemusten ja tunnelmien sävyttämä. Suunnittelutyössä pidän tärkeänä asiakkaan ainutlaatuisen esteettisen kokemusmaailman tukemista. Lopputuloksessa tuntuu molempien kädenjälki. Suunnittelijana merkityksellistä on kyky eläytyä ja aistia miten juuri tässä kodissa, tässä paikassa, juuri tämän kodin asukkaat tulisivat elämään.

Tiloilla ja niiden suhteella ympäröivään maailmaan on suuri merkitys jokapäiväiseen elämäämme. Luonto, luonnolliset materiaalit ja kiehtovat maisemat ovat suunnitteluni innoittajia.

Meeri Karjula | arkkitehti | meeri.karjula@arkkitehtitakkunen.fi

Marisa, arkkitehti 

Tärkeimpiä asioita arkkitehtuurissa on se, miltä tilat tuntuvat. Hyvä arkkitehtuuri on juurevaa: se nousee ympäröivästä kulttuurista ja luonnosta, ja sen materiaalit saavat vanhentua kauniisti. Kunnioittava suhtautuminen ympäröivään luontoon ja rakennuskantaan ovat suunnittelun lähtökohtia. Ilmansuunnat, näkymät ja suojapaikat tulee huomioida niin sisätilojen kuin ulkotilojen suunnittelussa. Koti muodostuu ennen kaikkea tunteista, ja siksi kodin suunnittelu on tehtävistä merkityksellisimpiä ja arvokkaimpia. Se edellyttää ihmisen näkemistä kokonaisena, jolloin suunnittelu ei ole vain luovaa mielikuvituksen käyttöä ja loogista ongelmanratkaisua, vaan empaattista ja eettistä suhtautumista ihmisen kokemukseen.  

Marisa Tofferi | arkkitehti | marisa.tofferi@arkkitehtitakkunen.fi | +358 (0) 50 552 2205

Matleena, sisustusarkkitehtiopiskelija

Suunnittelijana pyrkimykseni on luoda yhtenäisiä ja tasapainoisia kokonaisuuksia, jotka kestävät aikaa ja vastaavat asiakkaan tarpeisiin. Hyvin suunnitellussa tilassa arkkitehtuuri ja sisustus täydentävät toisiaan, ja myös ympäröivä luonto on tavalla tai toisella liitetty osaksi kokonaisuutta. Aidot materiaalit, valaistus ja ihmisläheinen mittakaava luovat kodikkaan tunnelman.

Matleena Eskelinen | sisustusarkkitehtiopiskelija | matleena.eskelinen@arkkitehtitakkunen.fi

Eeva, visualisti, valokuvaaja, sisustusarkkitehtiopiskelija 

Intohimo ja estetiikan monimuotoisuus inspiroivat minua suunnittelijana. Luotan työssäni tunteeseen sekä intuitioon, ja lähestyn suunnittelun alla olevaa kohdetta tunnelmien, aistien ja mielikuvien kautta. Kodin, sen tilojen ja ainutlaatuisuuden luominen vaatii herkkyyttä ja näkemyksellisyyttä; suunnittelua tulee tehdä tässä hetkessä mutta katse tulevaisuudessa. Hyvässä lopputuloksessa näkyy ja tuntuu arkkitehtuurin, tilojen ja sisustuksen vaikutus ihmisen kokemukseen, onnellisuuteen ja helppouteen olla. Onnistunut lopputulos on syntynyt asiakkaan tarpeista ja toiveista, ja se on aikaa kestävä ja tarkoituksenmukainen.

Eeva Takkunen | visualisti, valokuvaaja, sisustusarkkitehtiopiskelija | eeva.takkunen@arkkitehtitakkunen.fi | +358 (0) 40 747 5552 

Tapani, arkkitehti 

Arkkitehtuurin tulee olla kaunista, toimivaa ja kestävää. Arkkitehtuuriin voi edelleen soveltaa ikiaikaisia oppeja, joissa hyvä rakennus täyttää kolme kriteeriä: on toimiva ja käyttäjilleen sopiva, on rakenteiltaan järkevä sekä on kaunis, miellyttävä ja ympäristöönsä sopiva. Suunnittelua on hyvä tehdä jalat tukevasti maassa, mutta katse suunnattuna kauas. Vahvan vision lisäksi hyvä pohjatyö, asiakkaan kuunteleminen sekä käytännöllinen lähestymistapa antavat parhaan lopputuloksen.

“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. 

Tapani Takkunen | arkkitehti | tapani.takkunen@arkkitehtitakkunen.fi | +358 (0) 40 761 6991