Nordic architecture

arkkitehtitoimisto Oulu

Toteutamme yksilöllistä, ympäristön huomioivaa ja asiakaslähtöistä arkkitehtuuria. Herkkyys, humaani lähtökohta ja halu ymmärtää asiakasta ovat toimistomme ydintä. Olemme saaneet tunnustusta korkeatasoisten asuntokohteiden sekä massiivipuisten CLT-kohteiden suunnittelijana. 

Vastuullinen ja inhimillinen lähestymistapa tekee hankkeista mielekkäitä ja auttaa niiden etenemisessä.

Arkkitehdin määrätietoisuus, näkemyksellisyys sekä ymmärrys rakentamisen teknisistä ja ekonomisista lähtökohdista auttaa hankkeiden läpiviemisessä.